vinhnhatrang vinhnhatrang vinhnhatrang vinhnhatrang vinhnhatrang

Các tuyến tham quan|Tours routes|||

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2017 – 2022, BAN QUẢN LÝ VỊNH NHA TRANG


Chiều 30/11/2017, Công đoàn cơ sở Ban quản lý Vịnh Nha Trang tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 với 70 công đoàn viên tham gia. Đồng chí Ngô Anh Duyệt – Chủ tịch Liên đoàn Lao động đã đến dự, động viên và chỉ đạo Đại hội.

Tại Đại hội, Ban chấp hành CĐCS đương nhiệm trình bày báo cáo hoạt động và kiểm điểm quá trình điều hành trong nhiệm kỳ 2013-2017, qua đó đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới nhằm tiếp tục phấn đấu xây dựng CĐCS vững mạnh xuất sắc với một số chỉ tiêu cơ bản hàng năm: 100% công chức, viên chức, người lao động đạt Lao động tiên tiến; 100% CBVC nữ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Hai giỏi”; 02 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở lên; 05/05 phòng, đội trực thuộc đạt Tập thể Lao động tiên tiến…; trong cả nhiệm kỳ giới thiệu từ 05 đến 08 đoàn viên công đoàn ưu tú để Chi bộ xem xét phát triển Đảng…

Đại hội đã nhất trí cao với kế hoạch đề ra và bầu Ban chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 05 đồng chím, gồm:

Đ/c: Nguyễn Thúy Oanh – Chủ tịch công đoàn cơ sở BQL VNT

Đ/c: Cao Thị Trúc Duyên – Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở BQL VNT

Đ/c: Trần Văn Phú – UV

Đ/c: Nguyễn Văn Hùng – UV

Đ/c: Nguyễn Thúy Quỳnh – UV.

Liên quan|Relate|||


LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI|CONTACT TO US||||:

© 2018 Ban quản lý Vịnh Nha Trang|Nha trang Bay management department|||

vinhnhatrang

Đảo Hòn Mun