vinhnhatrang vinhnhatrang vinhnhatrang vinhnhatrang vinhnhatrang

Các tuyến tham quan|Tours routes|||

Kết quả khảo sát rạn san hô trong vịnh Nha Trang sau bão số 12


KẾT QUẢ KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG RẠN SAN HÔ VỊNH NHA TRANGSAU BÃO SỐ 12 (2017)

Vịnh Nha Trang có ranh giới từ Mũi Kê Gà (phía Bắc) đến Mũi Cù Hin (phía Nam) với diện tích 249,65 km 2 , gồm 211,85 km 2 diện tích mặt nước và 37,80km 2 diện tích các đảo. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công, Ban quản lý Vịnh Nha Trang thường xuyên kiểm tra, giám sát diễn biến các hệ sinh thái trong vịnh Nha Trang.
Sau cơn bão số 12 (11/2017), đơn vị đã phối hợp các doanh nghiệp hoạt động trong vịnh Nha Trang thu nhặt và cấy phục hồi rạn san hô bị gãy đổ do ảnhhưởng bão tại khu vực phía Bắc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt Hòn Mun.
Trong tháng 01/2018, để đánh giá những tác động của bão ảnh hưởng đến hệ sinh thái rạn san hô trong toàn vịnh Nha Trang và kịp thời đưa ra các giải pháp quản lý phù hợp với tình hình thực tế, Ban quản lý Vịnh Nha Trang đã tiến hành khảo sát xung quanh các đảo từ mép nước ra độ sâu 4 – 5m (các vị trí khảo sát dựa trên bản đồ phân bố rạn do Viện Hải dương học thực hiện năm 2015). Nhìn chung, rạn san hô bị gãy đổ nhiều () do ảnh hưởng bão tại khu vực phía Nam các hòn đảo như phía Nam đảo Hòn Một, Tây – Tây Nam và Nam Hòn Mun, Nam Hòn Tằm, Đông và Đông Nam Hòn Tre. Khu vực san hô ít bị gãy đổ () như Hòn Vung, Hòn Cau do ở đây chủ yếu là san hô mềm (san hô mềm chiếm trên 90% trong nền đáy). Các khu vực Bắc Hòn Mun, Hòn Rơm, Bắc Hòn Tre, Hòn Miễu rạn san hô không bị ảnh hưởng do bão.


Theo nhận định, tỉ lệ trung bình rạn san hô gãy có khả năng phục hồi 66,4%, thời gian phục hồi từ 2-4 năm. Các rạn san hô gãy được cấy phục hồi qua 2 tháng tỉ lệ sống trên 50%. San hô gãy tại khu vực Tây – Tây Nam và Nam đảo Hòn Mun đang có dấu hiệu phát triển./.

BQL Vịnh Nha Trang

Liên quan|Relate|||


LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI|CONTACT TO US||||:

© 2018 Ban quản lý Vịnh Nha Trang|Nha trang Bay management department|||

vinhnhatrang

Đảo Hòn Mun