vinhnhatrang vinhnhatrang vinhnhatrang vinhnhatrang vinhnhatrang

Các tuyến tham quan|Tours routes|||

TUYÊN TRUYỀN VỀ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ BẢO VỆ NGUỐN LỢI RONG MƠ


Vào 14 giờ ngày 20/04/2018 tại Hội trường UBND phường Vĩnh Trường, Ban Quản lý vịnh Nha Trang phối hợp với Ban điều hành Dự án Rong Mơ thuộc chương trình tài trợ các dự án nhỏ tại Việt Nam - Quỹ Môi trường toàn cầu tổ chức Buổi giao lưu với chủ đề “Ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ nguồn lợi rong mơ”. Chương trình có sự tham gia của Đại diện Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Nha Trang và gần 70 chị em thuộc Hội liên hiệp phụ nữ phường Vĩnh Trường.
Chi tiết chương trình Tuyên truyền gồm có phần trình bày về Biến đổi khí hậu, Đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường biển, và câu hỏi giao lưu với khán giả. Đây là sân chơi bổ ích nhằm tăng cường sự hiểu biết về BĐKH, bảo vệ ĐDSH và môi trường biển vịnh Nha Trang cho các chị em phụ nữ phường Vĩnh Trường. Và qua đó tuyên truyền rộng rãi cho gia đình và cộng đồng dân cư xung quanh.
Vào 14 giờ ngày 20/04/2018 tại Hội trường UBND phường Vĩnh Trường, Ban Quản lý vịnh Nha Trang phối hợp với Ban điều hành Dự án Rong Mơ thuộc chương trình tài trợ các dự án nhỏ tại Việt Nam - Quỹ Môi trường toàn cầu tổ chức Buổi giao lưu với chủ đề “Ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ nguồn lợi rong mơ”. Chương trình có sự tham gia của Đại diện Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Nha Trang và gần 70 chị em thuộc Hội liên hiệp phụ nữ phường Vĩnh Trường.
Chi tiết chương trình Tuyên truyền gồm có phần trình bày về Biến đổi khí hậu, Đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường biển, và câu hỏi giao lưu với khán giả. Đây là sân chơi bổ ích nhằm tăng cường sự hiểu biết về BĐKH, bảo vệ ĐDSH và môi trường biển vịnh Nha Trang cho các chị em phụ nữ phường Vĩnh Trường. Và qua đó tuyên truyền rộng rãi cho gia đình và cộng đồng dân cư xung quanh.


Liên quan|Relate|||


LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI|CONTACT TO US||||:

© 2018 Ban quản lý Vịnh Nha Trang|Nha trang Bay management department|||

vinhnhatrang

Đảo Hòn Mun